Welke ISO klassen zijn er voor cleanroom?

Een cleanroom zorgt voor een gecontroleerde omgeving of ruimte waarin verontreiniging tot het minimum wordt beperkt. Denk hierbij aan gebouwen waar ‘gevoelige’ productieprocessen of waar milieutechnisch en wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. Of het nu gaat om farmaceutische productie, elektronische assemblage of biotechnologisch onderzoek. De belangrijkste maatstaf die wordt gebruikt om de zuiverheid van deze omgevingen te beoordelen, is de ISO-classificatie. Door middel van deze blog gaan wij dieper in op de verschillende ISO-klassen binnen een cleanroom.

Cleanroom op basis van ISO klassen

Een cleanroom is ontworpen om te voorkomen dat verontreiniging de productieprocessen verstoren of de kwaliteit van producten in gevaar brengen. Met deze reden is een cleanroom uitgerust met luchtbehandelingssystemen die de luchtkwaliteit handhaven. Dit gebeurd door deeltjes te filteren en de temperatuur en vochtigheid te regelen. Bovendien worden strenge procedures gehandhaafd voor het betreden en verlaten van de cleanroom. Ook het dragen van speciale kleding en het naleven van strikte hygiënische normen is enorm belangrijk.

Het hanteren van de hoogste normen en eisen in een cleanroom is cruciaal voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de producten die er worden ontwikkeld. De ISO-klassen bieden een classificatie van de cleanroom op basis van de hoeveelheid deeltjes van een bepaalde grootte die in de lucht aanwezig mogen zijn. Deze classificatie helpt om een cleanroom te beoordelen voor specifieke toepassingen en om te voldoen aan de vereiste wet- en regelgeving, conform NEN-EN ISO 14644-1.

Welke ISO klassen zijn er?

De International Organization for Standardization (ISO) heeft specifieke richtlijnen opgesteld voor het classificeren van een cleanroom op basis van ‘deeltjesconcentratie’ per kubieke meter lucht. Het kiezen van de juiste ISO-klasse voor een cleanroom hangt af van de specifieke eisen van de toepassing. Hierbij is de gevoeligheid van het productieproces en de geldende regelgeving en normen in de betreffende industrie leidend. De voorkomende ISO-klassen zijn oplopend van meest naar minst streng.

ISO klassen:

  • ISO Klasse 1: Maximaal 10 deeltjes per kubieke voet (0,1 micron en groter).

Dit is de hoogste klasse en staat voor de strengste normen voor luchtreinheid. Wordt vaak gebruikt bij gevoelige productieprocessen zoals halfgeleiderfabricage en nanotechnologie.

  • ISO Klasse 2: Maximaal 100 deeltjes per kubieke voet (0,1 micron en groter).

Wordt vaak gebruikt in industrieën zoals farmaceutische productie, biotechnologie en precisie-instrumentatie.

  • ISO Klasse 3: Maximaal 1.000 deeltjes per kubieke voet (0,1 micron en groter).

Wordt toegepast in de productie van optische apparatuur en medische hulpmiddelen.

  • ISO Klasse 4: Maximaal 10.000 deeltjes per kubieke voet (0,1 micron en groter).

Worden vaak gebruikt in toepassingen waar een goede luchtkwaliteit belangrijk is, maar waar niet de hoogste zuiverheid vereist is. Voorbeelden zijn assemblage van elektronische componenten en laboratoriumonderzoeken.

  • ISO Klasse 5: Maximaal 100.000 deeltjes per kubieke voet (0,1 micron en groter).

Worden bijvoorbeeld gebruikt in de voedingsmiddelenindustrie.

 

  • ISO Klasse 6: Maximaal 1.000.000 deeltjes per kubieke voet (0,1 micron en groter).

Worden vaak aangetroffen in cleanrooms voor algemene productieprocessen, verpakking en sommige laboratoriumtoepassingen.

  • ISO Klasse 7: Maximaal 10.000.000 deeltjes per kubieke voet (0,5 micron en groter).

Toegepast in cleanrooms voor assemblage en verpakking van producten zoals medische hulpmiddelen en elektronica.

  • ISO Klasse 8: Maximaal 100.000.000 deeltjes per kubieke voet (5 micron en groter).

Worden gebruikt in minder kritische toepassingen zoals sommige magazijnen en grootschalige productieprocessen.

  • ISO Klasse 9: Maximaal 1 miljard deeltjes per kubieke voet (5 micron en groter).

Een cleanroom van Klasse 9 heeft de hoogste toegestane concentratie deeltjes in vergelijking met de andere klassen. Ze worden gebruikt in minder kritische toepassingen waarbij de luchtkwaliteit minder van belang is. Denk hierbij aan kantoren, archieven of magazijnen waarbij de zuiverheid van de lucht geen directe invloed heeft op de producten of processen.

 

Wilt u meer weten over de juiste verlichting binnen een cleanroom?