Cleanroomverlichting

Cleanroom


Cleanroom armaturen zijn ontwikkeld voor toepassing in hermetisch af te sluiten ruimten en ruimten die moeten voldoen aan hoge veiligheidsvoorschriften zoals bijvoorbeeld strikte hygiëne. Voordat een cleanroom gebruikt kan worden, dient deze eerst gevalideerd te worden op basis van parameters die betrekking hebben op de stofvrije omgeving van de ruimte. In een cleanroom wordt de onzuiverheid onder andere weergegeven door het aantal in volume vastgestelde deeltjes. In bepaalde gevallen is het om technische redenen noodzakelijk om de hoeveelheid lucht die kan ontsnappen tot een minimum te beperken. Daarom is het bij cleanroom armaturen van groot belang dat ze aan een vastgestelde IP waarde voldoen. IP staat voor Ingress Protection. Het eerste cijfer staat voor de maat van bescherming tegen binnendringen van stof, het tweede cijfer is de maat voor het waterdicht zijn. Met de overstap naar LED verlichting heeft de armatuur ook minder onderhoud nodig tegenover een fluorescentielamp en heeft de armatuur een langere levensduur.
Bij LUXOR LICHT zijn we gespecialiseerd in cleanroomverlichting, daarom adviseren wij u graag bij de juiste keuze.

Welke armatuurafdichting dient door mij gekozen te worden?
Klik hier voor meer informatie! 

Welke armatuurafdichting dient door mij gekozen te worden?

IP Afdichting